Tổng hợp

Đầu tháng kiêng ăn gì? Đầu tháng nên ăn gì để may mắn?

Theo quan niệm của người Phương Đông của chúng ta thì đầu tháng sẽ có những món không nên ăn vì để tránh những điều không hay, những cái xấu. Vì nếu đầu tháng như thế nào thì cả tháng…