Khoa học

Cá lau kiếng ăn gì? Cá lau kiếng là gì?

Cá lau kiếng hay cá da trơn (suckermouth) là tên gọi chung của các loài cá ăn tầng đáy như cá ăn tảo thông thường, hoặc cá plecostomus. Chúng dành nhiều thời gian trong bể cá để bám vào kiếng…