Sức khỏe

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI TIẾNG ANH LÀ GÌ ? Thế nào là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tiếng anh là gì ?– Bạn chuẩn bị mở công ty riêng cho mình. Việc bạn cần làm lúc này là nên tìm hiểu những thông tin liên quan về nó.Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại là một công ty có vốn cổ phần được chia thành cổ phần với vốn cổ phần. Phần vốn góp là phần đóng góp của các cổ đông vào việc hình thành cổ phiếu vốn. Các công ty là một pháp nhân với tư cách pháp nhân riêng của mình.

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh là gì ?

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh là: limited liability company

 

Các từ vựng liên quan:

– company: công ty

– consortium/ corporation: tập đoàn

– subsidiary: công ty con

– affiliate: công ty liên kết

– private company: công ty tư nhân

– Joint Stock company: công ty cổ phần

– headquarters : trụ sở chính

– representative office: văn phòng đại diện

– branch office: chi nhánh

– regional office: văn phòng địa phương

– wholesaler: cửa hàng bán sỉ

– outlet: cửa hàng bán lẻ

– department : phòng, ban

– Accounting department : phòng kế toán

– Administration department: phòng hành chính.Xem thêm website về chủ đề giáo dục

– Financial department : phòng tài chính

– Personnel department/ Human Resources department (HR) : phòng nhân sự

– Purchasing department : phòng mua sắm vật tư

– Research & Development department : phòng nghiên cứu và phát triển

– Sales department : phòng kinh doanh

– Shipping department : phòng vận chuyển.Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Thế nào là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại

Công ty trách nhiệm hữu hạn hay GmbH chỉ chịu trách nhiệm bằng tài sản doanh nghiệp của mình, nhưng không phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của các cổ đông cá nhân. Do đó, rủi ro đối với các doanh nhân hoặc cổ đông có thể được tính toán dễ dàng hơn nhiều, vì họ thường chỉ chịu trách nhiệm bằng phần vốn góp GmbH của họ, được quy định rõ ràng trong các điều khoản của hiệp định liên kết,hợp tác.

 

Ưu điểm và nhược điểm của GmbH

GmbH là một hình thức công ty phổ biến, đặc biệt là đối với các công ty vừa.

Những ưu điểm của GmbH bao gồm:

  • Giới hạn trách nhiệm đối với tài sản của công ty
  • Năng lực pháp lý riêng
  • Thay đổi cổ đông không có vấn đề
  • Thuế suất thuế doanh nghiệp thấp

Những nhược điểm của GmbH bao gồm các khía cạnh sau:

  • Chứng nhận công chứng các sản phẩm của hiệp hội là cần thiết
  • Nghĩa vụ kế toán theo yêu cầu 
  • Vốn góp cao 25.000.

 

 

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *